منابع آب آشامیدنی

منابع آب آشامیدنی و آب شیرین بر روی زمین بسیار محدود و نگران کننده است. از این رو باید توجه زیادی به نحوه‌ی مصرف آب داشته باشیم. در بین سلسله مطالبی که به آب پرداختیم، در این مطلب به منابع آب آشامیدنی یعنی آبی که قابل خوردن باشد می‌پردازیم. در لینک‌های زیر می‌توانید مطالب قبلی […]

آب آشامیدنی چیست؟ و چه آبی قابل آشامیدن محسوب می شود؟

آب آشامیدنی بزرگ‌ترین نگرانی انسان در عصر آینده است و این چیزی است که همگی ما از آن با خبریم. افزایش جمعیت انسانی و کم شدن منابع آب شیرین بر اثر گرم شدن زمین و آلودگی‌ها بزرگ‌ترین نگرانی کشورها برای حفظ حیات خود در آینده است. در سری مقالات قبل درباره آب و نحوه پیدایش […]